ಮನರಂಜನೆ

ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆಯಿಂದ ನಟ ಭಯಂಕರ, ನಟಭೈರವ-ವಜ್ರಮುನಿ

ಸುಮಾರು ೮೦ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮೂಲತಃ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುವತ್ತು...

Read more

Subscribe to Receive News updates

Get latest trending news in your inbox

Email *

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

My Dream India Network
ADVERTISEMENT