ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಹರಿದು ಬಂದ ಜನ ಸಾಗರ.

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ  ನಗರದ ವಾಸವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪುರಾತನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಮರುದಿನವಾದ ಇಂದು ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೈಕುಂಠ...

Read more

Subscribe to Receive News updates

Get latest trending news in your inbox

Email *

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

My Dream India Network
ADVERTISEMENT