ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ರಾಯಣ್ಣನಂತಹ ಮಗ ಹುಟ್ಟಲಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾ ಶಿವಳ್ಳಿ .

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಣಿ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಾಗಿದ್ದ ರಾಯಣ್ಣ,ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದ ವೀರ ಸೇನಾನಿ ಸಾವಿಗೂ ಹೆದರದೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಮೆರೆದ ರಾಯಣ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ...

Read more

ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದಶ೯ನ ಯಶಸ್ವಿ

ಕುಂದಗೋಳ ಪಟ್ಟಣದ ಹರಭಟ್ಟ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ.ಪೂ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹರಭಟ್ಟ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದಶ೯ನ ಜರಗಿತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ...

Read more

Subscribe to Receive News updates

Get latest trending news in your inbox

Email *

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

My Dream India Network
ADVERTISEMENT