ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋ ತ್ಸವ

2020 ಜನವರಿ 24 ರಂದು ಸ್ವರ್ಣ ದ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ , ಫೆಬ್ರುವರಿ ಒಂದರಂದು ನಾಗಮಂಡಲ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡರಂದು ಕೋಟಿಜಪಯಜ್ಞ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊರರಂದು ಭ್ರಾಮರೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ...

Read more

Subscribe to Receive News updates

Get latest trending news in your inbox

Email *

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

My Dream India Network
ADVERTISEMENT