“ಮತ್ತೇ” ಅನುಶ್ರೀ “ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸಿನ” ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಈ ಸಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ,ಇಬ್ಬರು..!

ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್...

Read more

Subscribe to Receive News updates


ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

My Dream India Network
ADVERTISEMENT