ಮಕ್ಕಳು ಬೇಸಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ : ಸಿಆರ್‍ಪಿ ಪ್ರಭು

ಸಿಂಧÀನೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 24 ರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಲಬನೂರು ವಲಯದ ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಸಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ : ಸಿಆರ್‍ಪಿ ಪ್ರಭು

Pin It on Pinterest