ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸ್ಸನಿಲ್ದಾಣ

ವಿಜಯಪುರ: ವಿಜಯಪುರಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಳ ಹತ್ತಿರ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದು ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತಕಂಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸ್ಸನಿಲ್ದಾಣ

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಂಡಿಯ ಜನನಾಯಕರೆಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಬಿ.ಡಿ ಪಾಟೀಲ

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಂಡಿಯ ಜನನಾಯಕರೆಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಬಿ.ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಂಡಿಯ ಜನನಾಯಕರೆಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಬಿ.ಡಿ ಪಾಟೀಲ

Pin It on Pinterest