ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಯ೯ಕತ೯ರ ಸಭ

ದಿನಾಂಕ:- 13/೦4/2019 11/30ಗಂಟೆ ರಾಯಚೂರ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಯ೯ಕತ೯ರ ಸಭ ಹಮ್ಮಿಕೂಳ್ಳಲಾಗಿತು ಈ ಸಂದಭ೯ದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯಥಿ೯ಯಾದ ರಾಜಾ ಅಮರೆಶ್ವರ ನಾಯಕ್. ಯಾದಗಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಯ೯ಕತ೯ರ ಸಭ

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಂಡಿಯ ಜನನಾಯಕರೆಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಬಿ.ಡಿ ಪಾಟೀಲ

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಂಡಿಯ ಜನನಾಯಕರೆಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಬಿ.ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಂಡಿಯ ಜನನಾಯಕರೆಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಬಿ.ಡಿ ಪಾಟೀಲ

Pin It on Pinterest