ಹೆಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ರವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾದ ಹೆಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ರವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೆ. ಡಿ. ಎಸ್. ಮುಖಂಡ ಬಿ. ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರು ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ರವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ

Pin It on Pinterest