ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರೆವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಜತಗೆ ಇತರ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಪಾರ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‍ಸಿ ನ್ಯಾಯಾದೀಶ ದೇವೇಂದ್ರಪಂಡಿತ್ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನಗರದ ವಾಸವಿ ಯುವಜನ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರೆವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮೀಸಲಾತಿಯೂ ಮತ್ತದು ಸೇರುವ ಹೊಟ್ಟೆಗಳೂ…!

ಮೀಸಲಾತಿ ಎನ್ನುವುದು ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೆ!ಮೀಸಲಾತಿ ಎಂದರೆ ಜನಾಂಗವೊಂದನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದು ಆ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ವಾಹಿನಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿದ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯೂ ಮತ್ತದು ಸೇರುವ ಹೊಟ್ಟೆಗಳೂ…!

Pin It on Pinterest